Bölüm Başkanı Yazısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin giderek canlanan, gelişen eğitim ve kültür hayatında üniversiteler ayrı bir yer tutuyor. Ülkenin ilk yüksek öğrenim kurumu olan Girne Amerikan Üniversitesi, adanın kültür ve sanat alanında üstlendiği sorumlulukla, altı yılda köklü bir yer edinmeyi başaran Sahne Sanatları Fakültesi’nin Dans Bölümü’nün yanı sıra, 2013-2014 eğitim öğretim yılına Tiyatro Bölümü’nde eğitime başlayarak “merhaba” dedi.  Sahne sanatları içinde en köklü geçmişe sahip olan Tiyatro sanatı eğitimi, ayrıntılı ve titiz bir çalışma sonucunda, altyapısı büyük bir dikkat ve özenle hazırlanarak fakülte bünyesine alındı. Bu alanda dünyanın önde gelen üniversitelerinin ders programları baz alınarak çağdaş,  üniversitemizin ve ülkemizin koşullarına yanıt veren, ama en önemlisi günümüz sanatının hızlı gelişmeleriyle uyumlu bir eğitim sistemi tasarlandı. Bölümümüz öğrencileri, dört yıllık lisans öğrenimi sırasında bir yandan tiyatronun klasik ve temel prensiplerini öğrenirken diğer yandan da oyunculuk mesleği açısından çok önemli olan kişisel becerilerini geliştirme şansı buluyorlar. Oldukça yoğun olan bu eğitim programındaki hedefimiz, temel oyunculuk ve sahne derslerinin yanısıra şan, dans ve hareket konularında modern yöntemleri, uygulamaya ağırlık vererek öğrencilerimizle paylaşmak. Deneyimli akademik kadromuzla, öğrencilerimizin kişisel yetenek ve becerilerini, oyunculuk mesleğinin gerekleri ile harmanlayarak geliştirmek başlıca gayemiz. Şan, müzik, modern ve klasik dans ya da fiziksel tiyatro gibi  yan dallarla oyunculuklarını çağdaş düzeye taşıyan öğrencilerimiz, ayrıca modern oyunculuk yöntemlerine ilişkin özel konulardaki seçmeli derslerle günümüzün performansa dayalı tiyatro sanatına donanımlı bir şekilde hazırlanma fırsatı yakalıyor. Oldukça nezih ve geniş imkanlara sahip fakültemizin, modern stüdyoları, spor kompleksleri, okuma ve dinlenme salonları ile öğrencilerimize seçkin bir ortamda ayrıcalıklı bir eğitim aldıklarını hissettiriyor. Yerleşkemizin yer aldığı ortam, temiz havası, sakin atmosferi ve kolay ulaşım olanakları ile oldukça yorucu olan oyunculuk eğitimini keyifli bir uğraşa dönüştürüyor. Öğrencilerimizi çağdaş bir eğitim kalitesiyle yetiştirmek ve geleceğin sanatını güvence altına almak bizlere haklı bir gurur, çalışma şevki ve öğretme azmi aşılıyor.

Eğitim Politikamız

Sanatın toplumsal ve evrensel kimliği, sanat eğitiminin dinamik bir yapıda toplumla ve uluslarası sanat çevreleriyle bütünleşmesini gereksindirir. Bu bağlamda, ülkemizde nitelikli sanat beğenisini geliştirmek, toplumumuzun sanat yaşamına ve dünya sanat ortamına aktif bir biçimde katılmak, katkıda bulunmak bölümün  ana hedefleri arasındadır . Drama ve Oyunculuk Bölümü sanat yoluyla dünyayı yorumlayarak, ulusal çizgiden hareketle evrensel çizgiyi yakalayan ve toplumsal beğeniyi yükseltmeyi hedefleyen sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimdeki hedefi; üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmek, bu yolla ülkemizin tiyatro yaşantısına yön ve düzen verilmesine katkıda bulunmaktır. Dört yıllık program, bir profesyonel oyuncuda olması fark yaratacak özelliklerin kazandırılması ve bu programdan mezun olan oyunculara hem yurt içinde hem uluslararası ölçekte saygın bir kariyer yapabilme olanağının sağlanması için tasarlanmıştır. Klasik oyunculuk eğitimi yanısıra, dans, müzik, şarkı söyleme, müzikal, reji, gibi diğer disiplinlerin eğitimini de barındırdığından günümüz performans sanat anlayışı çerçevesinde artistik ve teknik bilgi açısından en üst seviyede yetkin sanatçılar yetiştirmeyi hedefler.